Bajc-med


Resnični zdravilci bolezni so naravne sile v nas samih.
Hipokrat (460 – 380 p.n.š.)